Python Simple Digital Clock

ساعت دیجیتال ساده نوشته شده به زبان پایتون با ماژول های Tkinter  و Time مناسب برای استفاده در پروژه های پایتون. قابل تغییر بودن رنگ پس زمینه، رنگ نوشته، اندازه و…